Tuy nhà tắm hơi chật nhưng cái lồn em thì rất rộng