Trời xanh mây trắng nắng vàng, có cô em gái khoe hàng thật ngon