Nỹ y tá làm nhiệm vụ chống covid và anh F0 may mắn