Muốn tránh covid thì có khẩu trang, muốn phang thì có em