Không làm đòi ăn thì ăn đầu buồi, ko tiền đòi chịch thì… em cho nợ