Em yêu màu tím mộng mơ, cớ sao em lại xác xơ thế này