Đôi môi em chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu