Anh ơi em hỏi một điều, em đang bị nứng anh chiều được không