Nếu cảm thấy mệt quá em cho mượn bờ vai

Nếu cảm thấy mệt quá em cho mượn bờ vai
Thì thầm em nói nhỏ, cho mượn con cặc coi